Darowizna

DAROWIZNA NA GREENS SŁUPNO

PŁYWANIE
KOSZYKÓWKA

Wpłacając darowiznę na rzecz naszego klubu odliczysz sobie od podatku dochodowego od 6 do 10%!

Nasze Stowarzyszenie działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dzięki temu kwota darowizny (dokonanej przelewem) może być odliczona od podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym (PIT-37 lub PIT-36).

Kwotę wpłaconej darowizny Stowarzyszenie przeznaczy na podstawową działalność statutową tj.:

  • prowadzenie szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym osób niepełnosprawnych) w koszykówce kobiet i mężczyzn,
  • uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych koszykówki,
  • zwalczanie patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych, kursów, obozów i innych
  • zorganizowanych przedsięwzięć o charakterze sportowo – wychowawczym,
  • wspieranie rozwoju sportowego osób z niepełnosprawnością, propagowanie, reklamowanie, organizowanie i
  • rozwój koszykówki oraz stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania tego sportu.
lub określony i wskazany przez darczyńcę cel szczegółowy.
Limit odliczenia wynosi:
  • dla osób prawnych 10% dochodu (na podstawie art. 18 ust. 1, pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego),
  • dla osób fizycznych 6% dochodu (na podstawie art. 26 ust. 1, pkt 9 ust. Ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego).

Serdecznie zapraszamy do wsparcia naszego klubu, wpłacając dowolną kwotę na oficjalne konto klubu nr: 83160014621746403440000001, tytułem „darowizna na cele statutowe”.

Więcej o całej procedurze można przeczytać pod tym adresem http://www.pit.pl/darowizny/