1%

PRZEKAŻ 1,5 % SWOJEGO PODATKU GREENSOM

Gorąco zapraszamy do wpisywania w deklaracje podatkowe danych naszego klubu. Przekazując nam 1,5% z własnego PIT nie stracisz ani złotówki, a dołożysz swoją cegiełkę do szkolenia zawodników w naszym kubie.

Jak tego dokonać? Nic prostszego! Deklaracja podatkowa zawiera 2 pola, które są niezbędne by przekazać 1,5% rocznego podatku. Należy w nie wpisać:
• nasz numer KRS: 0000 270 261 (nie musisz wpisywać naszej nazwy),
• CEL GREENS SLUPNO 8192
Od początku istnienia, wspieramy słupieńskie dzieciaki i młodzież w realizacji ich pasji – gry w koszykówkę. Warto nam zaufać, gdyż Greens Słupno to jakość, rzetelność i siła. Państwa 1,5% podatku zostanie zagospodarowany uczciwie i solidnie, wyłącznie na cele statutowe naszego klubu.

Kto może przekazać 1,5% podatku Organizacji Pożytku Publicznego?

podatnik rozliczający się metodą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ( PIT 28 )
podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT 36, PIT 37)
podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ( PIT 36)
podatnik objęty liniową, 19- procentową stawką podatku ( PIT 36L)
emeryt ( PIT 37)
podatnik którego rozlicza pracodawca ( PIT 40)
podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych

Pamiętaj że…

Jako podatnik masz prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę w PIT.

Ponadto każdy podatnik może w tym roku zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1,5% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel, ale ten cel musi być spójny ze statutem organizacji), w rubryce inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem. W ten sposób stowarzyszenie, fundacja czy inna OPP będzie mogła dotrzeć do swoich darczyńców.

Każdy podatnik ma prawo przekazać 1,5% organizacji pożytku publicznego także w korekcie zeznania podatkowego.

1,5% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie. Jeżeli podatnik złoży zeznanie roczne już w styczniu, nie przyspieszy przelewu na rzecz organizacji. Jeżeli jednak złoży zeznanie po terminie, tj. po 30 kwietnia (a ryczałtowcy po 1 lutym ), wówczas urząd skarbowy pieniędzy już nie przekaże, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej – organizacje 1,5% podatku stracą.

Urząd Skarbowy właściwy w sprawach zeznań rocznych PIT przekazuje w terminie do 31 lipca. 1,5% podatku należnego na rzecz wskazanej przez podatnika w PIT rocznym organizacji pożytku publicznego.

Więcej o przekazywaniu 1,5% podatku organizacjom OPP można przeczytać pod adresem http://poradnik.ngo.pl/jeden-procent