FANTASTYCZNE WIEŚCI

Wspólnie rozwijamy się dzięki wsparciu Gminy Słupno! Dzięki hojnej dotacji, którą otrzymaliśmy od Urzędu Gminy Słupno, będziemy mogli jeszcze bardziej rozwijać naszą działalność na rzecz promocji kultury fizycznej w naszej społeczności. Chcielibyśmy serdecznie podziękować Wójtowi Gminy Słupno, Marcinowi Zawadce, za okazane wsparcie oraz zaufanie. Kwota prawie 250 tys. zł zostanie przeznaczona na organizację różnorodnych zajęć …

FANTASTYCZNE WIEŚCI Read More »