Wsparcie nowa

Klub Sportowy

Greens Słupno

DAROWIZNA NA GREENS SŁUPNO

 

Wpłacając darowiznę na rzecz naszego klubu odliczysz sobie od podatku dochodowego od 6 do 10%!

Nasze Stowarzyszenie działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dzięki temu kwota darowizny (dokonanej przelewem) może być odliczona od podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym (PIT-37 lub PIT-36).

Kwotę wpłaconej darowizny Stowarzyszenie przeznaczy na podstawową działalność statutową tj.:

  • prowadzenie szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym osób niepełnosprawnych) w koszykówce kobiet i mężczyzn,
  • uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych koszykówki,
  • zwalczanie patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych, kursów, obozów i innych
  • zorganizowanych przedsięwzięć o charakterze sportowo – wychowawczym,
  • wspieranie rozwoju sportowego osób z niepełnosprawnością, propagowanie, reklamowanie, organizowanie i
  • rozwój koszykówki oraz stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania tego sportu.
lub określony i wskazany przez darczyńcę cel szczegółowy.
Limit odliczenia wynosi:
  • dla osób prawnych 10% dochodu (na podstawie art. 18 ust. 1, pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego),
  • dla osób fizycznych 6% dochodu (na podstawie art. 26 ust. 1, pkt 9 ust. Ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego).

Serdecznie zapraszamy do wsparcia naszego klubu, wpłacając dowolną kwotę na oficjalne konto klubu nr: 83160014621746403440000001, tytułem „darowizna na cele statutowe”.

Więcej o całej procedurze można przeczytać pod tym adresem http://www.pit.pl/darowizny/

PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU GREENSOM

Gorąco zapraszamy do wpisywania w deklaracje podatkowe danych naszego klubu. Przekazując nam 1% z własnego PIT nie stracisz ani złotówki, a dołożysz swoją cegiełkę do szkolenia zawodników w naszym kubie.

Jak tego dokonać? Nic prostszego! Deklaracja podatkowa zawiera 2 pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. Należy w nie wpisać:
• nasz numer KRS: 0000 270 261 (nie musisz wpisywać naszej nazwy),
• CEL GREENS SLUPNO 8192
Od początku istnienia, wspieramy słupieńskie dzieciaki i młodzież w realizacji ich pasji – gry w koszykówkę. Warto nam zaufać, gdyż Greens Słupno to jakość, rzetelność i siła. Państwa 1% podatku zostanie zagospodarowany uczciwie i solidnie, wyłącznie na cele statutowe naszego klubu.

Kto może przekazać 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego?

podatnik rozliczający się metodą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ( PIT 28 )
podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT 36, PIT 37)
podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ( PIT 36)
podatnik objęty liniową, 19- procentową stawką podatku ( PIT 36L)
emeryt ( PIT 37)
podatnik którego rozlicza pracodawca ( PIT 40)
podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych

Pamiętaj że…

Jako podatnik masz prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę w PIT.

Ponadto każdy podatnik może w tym roku zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel, ale ten cel musi być spójny ze statutem organizacji), w rubryce inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem. W ten sposób stowarzyszenie, fundacja czy inna OPP będzie mogła dotrzeć do swoich darczyńców.

Każdy podatnik ma prawo przekazać 1% organizacji pożytku publicznego także w korekcie zeznania podatkowego.

1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie. Jeżeli podatnik złoży zeznanie roczne już w styczniu, nie przyspieszy przelewu na rzecz organizacji. Jeżeli jednak złoży zeznanie po terminie, tj. po 30 kwietnia (a ryczałtowcy po 1 lutym ), wówczas urząd skarbowy pieniędzy już nie przekaże, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej – organizacje 1% podatku stracą.

Urząd Skarbowy właściwy w sprawach zeznań rocznych PIT przekazuje w terminie do 31 lipca. 1% podatku należnego na rzecz wskazanej przez podatnika w PIT rocznym organizacji pożytku publicznego.

Więcej o przekazywaniu 1% podatku organizacjom OPP można przeczytać pod adresem http://poradnik.ngo.pl/jeden-procent

 

© 2022 All Rights Reserved. Design by rafalpopek11@gmail.com